ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาเหรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาเหรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_270315_142102_221121_102901.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2558 เวลา 10:28 ผู้เขียนโดย admin