ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) : สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านนาเหรง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
: สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านนาเหรง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_270315_134845_221121_102948.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2558 เวลา 10:29 ผู้เขียนโดย admin