ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายนครศรีฯ – นบพิตำ หมู่ที่ 2
   
 
ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายนครศรีฯ – นบพิตำ หมู่ที่ 2 ลักษณะงาน : ขุดคูระบายน้ำ ความยาว ไม่น้อยกว่า 850 ม. ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.85 ม. ท้องคูกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า ศก 0.80 ม. จำนวน 90 ท่อน (15 จุดๆละ 6 ท่อนพร้อมคอนกรีต รัดปากท่อทั้งสองด้าน) ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_261218_102900_221121_115158.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 11:51 ผู้เขียนโดย admin