แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง การจัดหาแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 5a_130521_142729_221121_140233.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14:02 ผู้เขียนโดย admin