แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง การจัดหาแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 7a_130521_141748_221121_140316.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2563 เวลา 14:03 ผู้เขียนโดย admin