ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยโป๊ะ –บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 6
   
 
ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยโป๊ะ –บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 6 โดยทำการขุดรูปคันทาง พร้อมลงหินท้ายรางและบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 275 เมตร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240519_100214_221121_141032.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:10 ผู้เขียนโดย admin