ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรด) ประจำปีงบประมาณ 2560
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรด) ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_121018_110830_221121_141126.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2561 เวลา 14:10 ผู้เขียนโดย admin