แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 8a_140618_145524_221121_141519.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2560 เวลา 14:15 ผู้เขียนโดย admin