ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาเหรง ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อได้ใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_080921_153755_191121_135148.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2563 เวลา 13:51 ผู้เขียนโดย admin