แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 2a_300617_160439_221121_142043.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14:20 ผู้เขียนโดย admin