ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 
ด้วยสภาเทศบาลตำบลนาเหรง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_120720_154657_191121_135351.doc
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2562 เวลา 13:53 ผู้เขียนโดย admin