สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง สขร ประจำเดือน เมษายน 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 1a_130521_172355_221121_144140.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:41 ผู้เขียนโดย admin