สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง สขร ประจำเดือน มกราคม 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 4a_130521_171716_221121_144309.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม. 2564 เวลา 14:42 ผู้เขียนโดย admin