สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2563
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 7a_130521_171254_221121_144425.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14:44 ผู้เขียนโดย admin