สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน กันยายน 2563
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 8a_140521_155346_221121_144454.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:44 ผู้เขียนโดย admin