สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2562
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 7a_150120_143241_221121_144855.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2563 เวลา 14:48 ผู้เขียนโดย admin