สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 9a_191119_163756_221121_144928.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:49 ผู้เขียนโดย admin