สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 4a_191119_162615_221121_145057.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 14:50 ผู้เขียนโดย admin