สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 9a_240619_141609_221121_145222.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2562 เวลา 14:52 ผู้เขียนโดย admin