สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร ประจำเดือน เมษายน 2561
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 7a_141118_134242_221121_145437.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:54 ผู้เขียนโดย admin