ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:58 ผู้เขียนโดย admin