สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 8a_230617_150258_221121_150213.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 15:01 ผู้เขียนโดย admin