สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2559
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 2a_230617_145344_221121_151718.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2559 เวลา 15:17 ผู้เขียนโดย admin