สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม 2559
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 4a_230617_145133_221121_151751.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:17 ผู้เขียนโดย admin