สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 8a_091015_153831_221121_151903.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 15:18 ผู้เขียนโดย admin