ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา
   
 

 การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศลงเวป30112564_301121_133530.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:28 ผู้เขียนโดย admin