แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ.127-04 สายวังเลาถึงท่าพุด บ้านวังเลา หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง
   
 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14:13 ผู้เขียนโดย admin