ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศขายทอดตลาด28012565_280122_164442.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม. 2565 เวลา 16:42 ผู้เขียนโดย admin