สำนักงาน เทศบาลฯ
     
สำนักงาน เทศบาลฯ ติดต่อสำนักงาน เทศบาลฯ
   
 
 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเหรง
9 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร 0- 7575-2111-2 โทรสาร. 0-7575-2113

Web Site : WWW.NARENG.GO.TH

 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:18 ผู้เขียนโดย admin