ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ07042565_070422_091927.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ07042565_0001_0_070422_091927.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ07042565_0002_1_070422_091927.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ07042565_0003_2_070422_091927.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2565 เวลา 09:18 ผู้เขียนโดย admin