มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาเหรง
   
 

 ประกาศในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

เทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศคุณธรรม จริยธรมของข้าราชการ พนักงาน_200422_130518.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2565 เวลา 12:59 ผู้เขียนโดย admin