มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาส่วนท้องถิ่นในสังกัดเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ_200422_130604.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2565 เวลา 13:05 ผู้เขียนโดย admin