สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง สขร ประจำเดือน มกราคม 2565
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 32 รายการ_210422_084918.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:48 ผู้เขียนโดย admin