สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง_210422_084953.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก_0_210422_084953.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:49 ผู้เขียนโดย admin