สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง สขร ประจำเดือน มีนาคม 2565
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการจ้างซ่อมแซมหลังคากระเบื้องห้องสำนักปลัดเทศบาล_210422_085036.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง_0_210422_085036.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลนาเหรง_1_210422_085036.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว_2_210422_085036.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:50 ผู้เขียนโดย admin