รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อประจำปี 2564 เดือน ธันวาคม 2563
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการจัดซื้อเครื่อวอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ)ในสถานการณ์อุทกภัย_210422_085522.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก_0_210422_085522.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,4,5 และหมู่ 6_1_210422_085522.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.นาเหรง ประจำภาคเรียน 2_2_210422_085522.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:54 ผู้เขียนโดย admin