รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อประจำปี 2564 เดือน มีนาคม 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่_210422_085908.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอักท้าย ทะเบียน 81-9286 นศ_1_210422_085908.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)_2_210422_085908.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง_3_210422_085908.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดซื้อวัสดุสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาเหรง_4_210422_085908.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก_5_210422_085908.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จ้างจัดสถานที่พร้อมทำความสะอาดหน่วยงานเลือกตั้ง จำนวน 11 หน่วย_6_210422_085908.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9067 นศ_7_210422_085908.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไป_8_210422_085908.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:57 ผู้เขียนโดย admin