รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อประจำปี 2564 เดือน มิถุนายน 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 4 สาย_210422_090123.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดจ้างรถบบรทุกขยะ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง_0_210422_090123.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก และทรายท้ายตะแกรง)_1_210422_090123.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดซื้อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก_4_210422_090123.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565 เวลา 09:00 ผู้เขียนโดย admin