ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ชีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 4 บัญชีมาตฐานครุ 63_020522_140858.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 1 ขออนุมัติขอบเขตงาน_0_020522_140858.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ มาตฐานครุภัณ_1_020522_140858.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ ขอบเขตK_2_020522_140858.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:01 ผู้เขียนโดย admin