สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง สขร ประจำเดือน เมษายน 2565
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2565 เวลา 15:03 ผู้เขียนโดย admin