ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลราคากลาง_240522_152019.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มกราคม. 2564 เวลา 15:17 ผู้เขียนโดย admin