ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาเทศบาลตำบลนาเหรงครั้งแรก
   
 

 ด้วยนายอำเภอนบพิตำ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรงครั้งแรกก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง  เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลนาเหรง รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาเหรง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเหรง และการกำหนดวันประชุมสมัยสามัญประจำปี และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีและสมัยแรกของปีุุถัดไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:33 ผู้เขียนโดย admin