การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
 
คำสั่งเดินทางไปราชการ [อ่าน 5 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2564
รายงานผลอบรม นายณัฏฐิพัฒน์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 18 ก.ย. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 21 มิ.ย. 2563
คู่มือมาตนฐานการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 21 มิ.ย. 2563
สมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 01 มิ.ย. 2563
รายงานผลอบรม น.ส.เจนจิรา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3