ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (การเลี้ยงกบ) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำ

รายละเอียด :
    เทศบาลตำบลนาเหรง โดยนายวิทยา ณ นคร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเหรง นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลนาเหรง ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลนาเหรง โดย นางตาน้อย ช้างนิล ประธานศูนย์ฯ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (การเลี้ยงกบ) เพื่อให้ประชาชนในตำบลนาเหรงมีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน รวม 90 ครัวเรือน โดยจัดอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเหรง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557   อ่าน 156 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**