ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด :
    เทศบาลตำบลนาเหรง โดย นายจริน รักสนิท นายกเทศมนตรีตำบลนาเหรง นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์ ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเหรง ร่วมกับ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาเหรง จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2557 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และสถาบันครอบครัวในเขตพื้นที่ตำบลนาเหรง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคี รู้จักให้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน และเทศบาลตำบลนาเหรง ในวันที่ 24 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเคียงศิริ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557   อ่าน 298 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**