ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
รายละเอียด :
    เทศบาลตำบลนาเหรง โดย นายจริน รักสนิท นายกเทศมนตรีตำบลนาเหรง ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนวัดนาเหรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของตน มีระเบียบวินัยต่อตนเอง และสังคม กล้าแสดงออก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558   อ่าน 190 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**