ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านนาเหรง
  รายละเอียด : ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาเหรง หมู่ที่ 3 โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 2,130 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำจำนวน 43 จุด และเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 1,640 พร้อมจุดจ่ายน้ำ 36 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 2 ป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 536 คน