ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านยอดเหลือง
  รายละเอียด : ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน ขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 9 โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 3,318 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำจำนวน 50 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 2 ป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 540 คน