ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายคำนวณ - เพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6
  รายละเอียด : ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คศล ถนนสายบ้านนายคำนวณ – นายเพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6 ต.นาเหรง ขนาด 2 แถว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 2 ป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 543 คน