ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาภูเขา บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 8
  รายละเอียด : ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาภูเขาบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 8 โดยใช้ท่อ HDPE PN 6.3 ศก. 225 มม. ยาว 30 เมตร และท่อ HDPE PN6.3 ศก. 160 มม. รวม 700 เมตร พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 550 คน